Velkommen til å være med på trosopplæring i Lillestrøm menighet!

Det er Barne– og Ungdomsutvalget i menigheten, sammen med menighetspedagogen, som har hovedansvaret for breddetiltak i trosopplæringen. Prestene og kantoren er også aktivt med på mye.

Høsten 2015 ble Lillestrøm menighet sin trosopplæringplan godkjent.

Kirkerådet har blant annet valgt ut 11 dimensjoner som skal gjennomsyre alt trosopplæringsarbeidet vårt. Vi skal utvikle og gjennomføre breddetiltak; hvor alle døpte og tilhørende (minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke) får personlig invitasjon i posten.

Har du andre spørsmål til dette med trosopplæring?
Kunne du tenke deg å være med og bidra i gjennomføringen?
Ta kontakt med menighetspedagog Rakel Kvaal på e–post:
rakkvaal@skedsmo.kommune.no