Meny
Personvernerklæring
Podcaster
Sammenslåing av fellesråd
Skedsmo kirkelig fellesråd
Trosopplæring
Velg din menighet
Lillestrøm
Skedsmo
Strømmen
  Utskriftsvennlig side

Lillestrøm kirke ble bygget i årene 1933-1935. Arkitekter var Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde. De tegnet også Notodden kirke (ferdig 1938), som ligner mye på Lillestrøm kirke, og Jar kirke i Bærum (ferdig 1961), også i teglstein, men i en annen stil.

Lillestrøm kirke ble ferdigbygget i 1935 og innviet 22. september samme år. Den har 550 sitteplasser i midtskipet og 50 på galleriet.

Kirken er bygget i en stilart som kalles basilika. Denne stilarten stammer fra oldtiden, hvor en basilika var en stor bygning der det ble holdt rettsforhandlinger og salgsmarked. I den første kristne tid ble noen av de gamle basilikaer brukt som kirker, og det ble også bygd nye kirker i den gamle basilikastil. Det som særpreget basilikaen var den avlange, rette romformen og oppdelingen av rommet med søyler. Typisk for den kristne basilikaen, den som ble bygget til bruk som kirke, er det halvrunde nisjeformede utbygg, apsis. Dette lå den gang, som nå, mot øst, for enden av kirkens midtskip. I apsis var kirkens kor med alter plassert. Kirkens klokketårn var frittstående. Lillestrøm kirke har en arkitektur som i hovedtrekkene følger denne beskrivelse.

Fastbygget til kirkens hovedbygg ligger et utbygg som rommer en menighetssal. Denne var opprinnelig tenkt å skulle være for konfirmantundervisning.
For enden av utbygget er kirketårnet oppført. Tårnet har en høyde på 35 m opp til en kule i overgangen mellom tårntaket og korset på toppen. De to klokkene i tårnet kommer fra det tidligere bedehuset.

Bedehuset i Kirkegata ble bygget i 1876. Da det var lang vei til Skedsmo kirke, og man ønsket en kirke i Lillestrøm, ble det i første omgang bygget tårn på bedehuset (i 1897), og dette ble benyttet som interimskirke, til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, fram til den nye kirken stod ferdig i 1935. Denne bruken av bedehuset ga opphav til navnet Kirkegata lenge før nåværende kirke ble bygget ved Storgata.

På den ene klokken står det skrevet: "Vær frimodig, staa op! Herren kalder på dig. Mark 10,49". Den andre klokken har inskripsjonen: "Den Almægtige Gud Herren, taler og kalder på Jorden fra Solens Opgang til dens Nedgang. Sal 50,1" Bokstavene L.D. & H. som finnes på begge klokkene, står for: Lillestrøm Dampsag og Høvleri, som var giver av klokkene.

Adresse: Lillestrøm Kirke, Storgata 30 2000 Lillestrøm

 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
18 September
12:00 Gudstjeneste, Lillestrøm kirke
22 September
11:00 Gudstjeneste, Lillestrøm kirke
11:00 Gudstjeneste, Skedsmo kirke
11:00 Gudstjeneste i Strømmen Kirke
11:00 Gudstjeneste, Skjetten menighetssenter
25 September
12:00 Gudstjeneste, Lillestrøm kirke
27 September
10:30 Institusjonsandakt, Måsan Aktivitetsenter
11:30 Institusjonsgudstjeneste, Libos
12:45 Musikkandakt, Åråsen Bo og behandling

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Storgata 32, Postboks 17, 2001 Lillestrøm. Tlf. 66 93 89 50
e–post: post@skedsmo.kirken.no  hjemmeside: www.skedsmo.kirken.no

Org. nr: 976 986 717

Copyright © 2015 Skedsmo kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no