Meny
Personvernerklæring
Podcaster
Sammenslåing av fellesråd
Skedsmo kirkelig fellesråd
Trosopplæring
Velg din menighet
Lillestrøm
Skedsmo
Strømmen
  Utskriftsvennlig side

Gravferd, fredningstid, feste og festeavgift

Fredningstid av gravstedet
Fredningstiden for både kistegravsted og urnegravsted er 20 år. Dette vil si at en fredet grav ikke kan benyttes om igjen før det har gått 20 år.Også på et familiegravsted med to eller flere graver festet ved siden av hverandre, kan kun de ubenyttede gravene tas i bruk i fredningstiden.

Feste og festeavgift av gravsted
Når det opprettes en ny grav betales det ikke festeavgift for de første 20 år.
Dersom det reserveres en grav ved siden av (dobbeltgrav) betales det festeavgift for denne i 20 år. Når det settes ned urne eller kiste på et slikt familiegravsted fornyes festeavtalen for hele gravstedet og det betales forskuddsvis festeavgift, slik at fredningstiden på 20 år opprettholdes.

Avgift for urnegravsted
Det betales ikke festeavgift for de første 20 årene. Dersom det settes ned ny urne før denne tiden har gått, betales det ikke festeavgift, men festeperioden forlenges med nye 20 år. Fra 01.01.2018 dekker Skedsmo kommune kremasjonsavgiften for sine innbyggere.
Skedsmo kirkelig fellesråd utsteder faktura etter seremonien.


Eksempel: Beregning av festeavgift 2018 for Skedsmo kommune's innbyggere (innenbygds):

 

Valg av gravsted

Hvor lang tid blir  
den festet for?
Hvor lenge er
den fredet?
Hva betaler du?
Nytt enkelt kiste–gravsted: 20 år 20 år

Enkel kistegravsted i 20 år regnes som frigrav. Etter 20 år fornyes graven og det betales festeavgift for 5 nye år av gangen etter dagens sats (dobbel festeavgift)

Nytt dobbelt kistegravsted: 20 år 20 år

Det påløper festeavgift for den graven som reserveres.
20 år x kr 155,– = kr 3100,– for 20 år (2018 priser).

 

Nytt urnegravsted:

20 år 20 år Plass til 4 urner inenfor 20 år. Det betales ikke festeavgift før det har gått 20 år.
Bruk av eksisterende grav (kiste eller urne) 20 år 20 år Graven er festet og det betales festeavgift fra første år.

Eksempel på beregning av festeavgift når en kiste eller urne settes ned i et eksisterende dobbelt kistegravsted i 2018:

Det skal betales festeavgift fra 2018 til 2038 (20 år)for dobbel grav:
Siste gravlegging var i 2001 og graven ble festet til 2021. Differansen mellom 2021 og 2038 er 17 år.
Da skal det betales festeavgift for 17 år x kr 155,– pr. grav.
For dobbel grav 17 år x kr 155,- x 2 graver = 5.270,-. 
Etter dette er graven festet frem til  2038.
 
Dersom graven ikke er benyttet de siste 20 årene, har festeren rett til å fornye festet i 5 nye år av gangen. Det er dobbel festeavgift ved festefornyelse av gravstedet for 5 nye år. For 2018 er prisen kr 1.550,- for enkel grav og kr 3.100,- for dobbelt grav.Skedsmo kirkelig fellesråd sender brev med informasjon til fester det året festet utløper.
 
Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes, men blir tilbakeført kirkegården/gravlunden. I særskilte tilfeller kan fester søke Skedsmo kirkelig fellesråd om forlenget feste i følgende situasjoner: Bruk til gjenlevende ektefelle, barn av gravlagte eller eget bruk av graven innen rimelig tid.
 
Det er festers plikt og ansvar å melde adresseforandring til Skedsmo kirkelig fellesråd, postboks 17, 2001 Lillestrøm.
Kommer våre brev i retur eller at adressen mangler, blir det satt opp et varselkort på graven.
Gjelder dette festefornyelse og vi ikke har fått kontakt med fester innen 2 måneder, vil gravminnet bli fjernet og makulert etter en tid.
Prisene for festeavgift 2018 ble vedtatt av Skedsmo kommunestyre i desember 2018. 

Oppsigelse av festet eller overføring av festerett til annen person må gjøres skriftlig.

Benytt gjerne: post@skedsmo.kirken.no 
 

Se tidligere utgaver »
KALENDER
23 Januar
19:00 Gudstjeneste, Lillestrøm kirke
26 Januar
11:00 Gudstjeneste, Lillestrøm kirke
11:00 Gudstjeneste, Strømmen kirke
11:00 Gudstjeneste, Skjetten menighetssenter
11:00 Gudstjeneste, Skedsmo kirke
02 Februar
11:00 Gudstjeneste, Lillestrøm kirke
11:00 Gudstjeneste, Skjetten menighetssenter
18:00 Gudstjeneste, Strømmen kirke
09 Februar
11:00 Gudstjeneste, Strømmen kirke

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Storgata 32, Postboks 17, 2001 Lillestrøm. Tlf. 66 93 89 50
e–post: post@skedsmo.kirken.no  hjemmeside: www.skedsmo.kirken.no

Org. nr: 976 986 717

Copyright © 2015 Lillestrøm kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no